Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу студентів спеціальності
"Автоматизації експериментальних досліджень" НТУУ "КПІ"
Електронні пристрої інформаційно-вимірювальної техніки. 4 семестр.
На головну


   Відповідно до робочої навчальної програми кредитного модуля ЗП-03/1 "Аналогові електронні пристрої" дисципліни "Електронні пристрої інформаційно-вимірювальної техніки", який входить до циклу природничо-наукової підготовки для напрямку 6.051001 "Метрологія та інформаційно - вимірювальні технології", вивчається в четвертому семестрі відповідно до навчального плану і включає в себе 8 кредитів ECTS.
   Кредитний модуль ЗП-03/1 "Аналогові електронні пристрої" дисципліни "Електронні пристрої інформаційно-вимірювальної техніки" формує теоретичну підготовку студентів в галузі розробки електронних схем та приладів, систем зв'язку.
    Він забезпечує такі дисципліни програми підготовки бакалаврів, як "Основи радіотехніки та зв'язку", "Системні вимірювальні прилади".
   Практичні заняття забезпечують засвоєння знань для розв'язання задач з розрахунку та аналізу параметрів та характеристик певних аналогових електронних пристроїв, які використовуються в інформаційно-вимірювальній техніці.